Co je to Film a škola

Aktuality

Příběh o vydře

25. 09. 2015

Už jako malý jsem miloval zvířátka, která byla tajemná a pohybovala se velmi rychle. Můj táta je myslivec a proto jsem o setkání…

více »

Soutež

07. 09. 2015

více »

Kontakty

06. 09. 2015

Kontaktní informace.…

více »

O zvířatech a lidech

05. 09. 2015

Projekt O ZVíŘATECH A LIDECH z cyklu FILM A ŠKOLA seznamuje zájemce různého věku s proměňujícím se vztahem lidí ke zvířatům v různém…

více »

Co je to Film a škola

Cyklus „FILM A ŠKOLA“, akreditovaný MŠMT pro jednotlivé kraje ČR ve třech tematických okruzích ve spolupráci s centry pro další vzdělávání pedagogických pracovníků spolu s ostatními národními partnery, naplňuje cíle vymezené krajskými a národními vzdělávacími koncepcemi, když zlepšuje povědomí obyvatel o mezioborová, průřezová témata, ve snaze o jejich aktivní zapojení do místních problémů.

Ve své prvé aktivitě rozvíjí spolupráci i komunikaci neziskových organizací s organizacemi veřejné správy (škol, města, obce, knihovny, kulturní instituce) a rodičů s dětmi v rámci mimoškolních aktivit i školských zařízení. Přičemž v rámci své druhé aktivity zapojuje širokou veřejnost do řešení aktuálních globálních i lokálních otázek životního prostředí za současného přispění mediálních partnerů k osvětě metodicky koordinované odbornými garanty na národní úrovni.

Rozvíjí globální témata o regionální motivy, přednostně realizované v hospodářsky slabších oblastech. Projekt rozvíjí environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání tak , aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, zlepšuje ekologického povědomí obyvatel a zapojuje je do akcí pilotně realizovaných ve slabých regionech se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. 

 

fotogalerie

Filmová & vzdělávací společnost


story@filmaskola.eu

​Tel. 00420 776121212
Tel. 00420 775981212
Fax. 00420 233323112
Zemědělská 12
160 00 - Praha 6
Copyright © 2010-2021 - IamWRS vyroba-www.cz